Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3488
Title: Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств регіону
Keywords: економічна діяльность підприємств
конкурентоспроможність
соціальна відповідальність бізнесу
ринок праці
науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів
тези доповідей
Issue Date: 2012
Publisher: КНТУ
Citation: Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств регіону : тези доп. : всеукр. наук.-прак. конф. молод. вчених, асп. та студ., 19 квіт. 2012 року, Кіровоград / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, ф-т екон. та менеджменту, каф. екон. та орг. вироб. ; [ред.кол. М. В. Семикіна, О. А. Грішнова, І. П. Мігус та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2012. - 316 с.
Abstract: У збірнику опубліковано тези доповідей молодих вчених, аспірантів та студентів економічних спеціальностей на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств регіону». Публікації відображають результати науково-дослідної роботи; присвячені розгляду різноманітних проблем економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3488
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konferentsiya_2012.pdf3,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.