Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3583
Title: Економічна безпека підприємства. Навчальний посібник
Authors: Сисоліна, Н. П.
Keywords: управління підприємством
управління ризиком інноваційних проектів
Issue Date: 2014
Citation: Сисоліна, Н. П. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. / Н. П. Сисоліна ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - 226 с.
Abstract: Розкрито теоретико-методичні основи управління економічною безпекою підприємства, її місце та роль у системі управління підприємством. Для ефективного функціонування та розвитку підприємств авторами розроблено та запропоновано методи діагностики загроз й комплексного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, організаційне забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Рекомендовано для студентів спеціальності «Економіка підприємства».
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3583
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.