Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3826
Title: Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств
Keywords: інноваційна діяльність підприємств
інформаційне забезпечення на підприємстві
зайнятість
трудова міграція
інтелектуальний потенціал
людські ресури
кваліфіковані кадри
вища освіта
ринок праці
міжнародна науково-практична конференція
тези доповідей
Issue Date: 2016
Publisher: КОД
Citation: Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. студ. і мол. учених, 21 квіт. 2016 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [ред. кол. : О. М. Левченко, М. В. Семикіна, М. Д. Ведерніков та ін.]. - Кіровоград : КОД, 2016. - 124 с.
Abstract: У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств», яка відбулася у Кіровоградському національному технічному університеті 21 квітня 2016 р. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3826
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konferentsiya_stud_2016.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.