Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3838
Title: Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств
Keywords: інвестиції
соціально-трудові відносини
управління персоналом
маркетингові технології
підприємницька діяльність
працевлаштування
конкурентоспроможність
всеукраїнська науково-практична конференція
тези доповідей
Issue Date: 2014
Publisher: Лисенко В.Ф.
Citation: Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та мол. учених, 9-10 квіт. 2014 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Кіровоград. нац. техн. ун-т та ін ; [ред. кол. : М. Д. Ведерников, Н. М. Вєтрова, О. А. Грішнова, О. М. Левченко та ін.]. - Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2014. – 166 с.
Abstract: У збірнику опубліковано матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств». Публікації відображають результати науково-дослідної роботи, присвячені розгляду різноманітних проблем економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3838
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konferentsiya_stud_2014.pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.