Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. : [779] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo
Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.

Перегляд