Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. : [791] Community home page

Logo
Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.

Browse