Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4279
Title: Економіка й організація діяльності об‘єднань підприємств
Authors: Сисоліна, Н. П.
Вдовиченко, Л. В.
Савеленко, Г. В.
Keywords: об‘єднання підприємств
система поточного та підсумкового контролю
Issue Date: 2010
Publisher: КОД
Citation: Економіка й організація діяльності об‘єднань підприємств : метод. вказ. до вивч. курсу для студ. спец. 7.050107 Економіка підприємства / [уклад.: Н. П. Сисоліна, Л. В. Вдовиченко, Г. В. Савеленко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : Код, 2010. – 36 с.
Abstract: В сучасних ринкових умовах від спеціалістів вимагають вміння приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі економіки й організації діяльності об‘єднань підприємств. Ці методичні вказівки мають за мету допомогти спеціалістам у закріпленні теоретичних засад з економіки й організації діяльності об‘єднань підприємств і виробити навички самостійно аналізувати складні організаційні та виробничі ситуації і приймати рішення по їх врегулюванню. Методичні вказівки містять пропозиції щодо послідовності, методів і порядку виконання розрахунків та посилання до літератури і допомагають студенту кваліфіковано вивчити курс „Економіка й організація діяльності об‘єднань підприємств”.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4279
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
New booklet 4.pdf171,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.