Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4602
Title: Вплив діючого порядку обліку податкових зобов’язань з ПДВ на показники фінансової звітності та шляхи його удосконалення
Other Titles: The Impact of Value-added Tax Obligations Accounting Procedures Currently in Force and the Ways of its Improvement
Authors: Кузьменко, Г. І.
Kuzmenko, G.
Keywords: податок на додану вартість
податкові зобов’язання
бухгалтерський облік
фінансова звітність
баланс
value-added tax
tax obligations
accounting
financial statements
balance
Issue Date: 2013
Publisher: КНТУ
Citation: Кузьменко, Г. І. Вплив діючого порядку обліку податкових зобов’язань з ПДВ на показники фінансової звітності та шляхи його удосконалення / Г. І. Кузьменко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2013. - Вип. 23. - С. 371-378.
Abstract: В статті досліджується діючий порядок бухгалтерського обліку податкових зобов’язань по податку на додану вартість. Запропоновані зміни до назви субрахунку, який використовується при обліку податкових зобов’язань за правилом «першої події» при отриманні авансів від покупців, з метою приведення її у відповідність з економічною сутністю операцій, що відображуються на ньому. Обгрунтовані зміни до порядку відображення залишку по цьому субрахунку в балансі підприємства внаслідок невідповідності транзитних сум, які обліковуються на ньому, визначенню «активу», що призводить до викривлення складу активів балансу. The purpose of the article is to elaborate the ways of improvement of value-added tax obligations accounting procedures from the point of view its impact on the formation of the financial statements. The existing in professional literature propositions of changing the methods of tax obligations accounting procedures have been analyzed. The changes to the titles of subaccount which are used in accounting of value-added tax obligations according to the “first event” rule on receipt client’s payment on account for the purpose to bring into accord with the economic essence of operations which are accounted on it have been elaborated. The changes to the rules of showing the residues on this subaccount in the balance of enterprises stipulated by discrepancy of transit sums which are accounted on it with essence of assets leading to a distortion of balance assets have been substantiated. The propositions in the article provide the opportunity to observe such qualitative characteristic of financial statements as appropriateness and trustworthiness and to increase the quality of balance as the main components of financial statements.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4602
Appears in Collections:Економічні науки. Випуск 23. – 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49.pdf261,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.