Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5171
Title: Нормативно-правове забеспечення надійності функціонування транспортних систем в Україні
Authors: Аулін, В. В.
Голуб, Д. В.
Keywords: транспортна система
автомобільні перевезення
надійність
нормативно-правові акти
управління
Issue Date: 2016
Publisher: ЖДТУ
Citation: Аулін, В. В. Нормативно-правове забеспечення надійності функціонування транспортних систем в Україні / В. В. Аулін, Д. В. Голуб // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Технічні науки. - Житомир : ЖДТУ, 2016. - № 2(77). - С. 28-34.
Abstract: У ряді зарубіжних країн давно склалася практика нормування вимог до надійності автомобільних перевезень, й вона досягла високого рівня. Недотримання норм надійності транспортного обслуговування підприємствами автомобільного транспорту відображається наявністю збоїв в доставці продукції, безповоротною втратою клієнта, а звідси – зниженням виручки і призупиненням не лише транспортної, але й суміжних робіт. Нормування надійності роботи підприємств автомобільного транспорту в Україні насьогодні не здійснюється. Велика кількість законодавчих актів, хоча і є обов’язковими для виконання, щодо надійності доставки вантажів та пасажирів, не забезпечує надійної роботи підприємств автомобільного транспорту. Важливим є аналіз нормативно-правових актів у механізмі управління автомобільним транспортом України та виявлення основних проблем сфери правового регулювання щодо забезпечення надійності перевезень вантажів та пасажирів. В статті наведено аналіз нормативно-правових актів, що регулюють роботу автомобільного транспорту в Україні та з’ясовано ступінь їх безпосереднього впливу на надійність транспортних систем доставки. Виявлено основні проблеми сфери правового регулювання щодо забезпечення надійності перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, які в подальшому можуть бути покладені в основу розробки методів забезпечення й оцінки надійності транспортних систем і транспортних послуг.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5171
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80309-169812-1-PB.pdf184,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.