Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5408
Title: Людина і праця в економіці регіону
Keywords: соціально-трудові відносини
соціальна політика
соціальний захист населення
ринок праці
трудова міграція
людський капітал
корпоративна культура
конкурентоспроможність
Issue Date: 2016
Publisher: РВЛ ЦНТУ
Citation: Людина і праця в економіці регіону. Ч. 1. Актуальні проблеми соціально-трудових відносин : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2016 р., Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, ф-т екон. та менеджменту, каф. екон. та підприємництва ; [редкол. : О. М. Левченко (голова), М. В. Семикіна, О. А. Грішнова та ін.]. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2016. - 224 с.
Abstract: У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина і праця в економіці регіону», яка відбулася у Центральноукраїнському національному технічному університеті 31 жовтня 2016 р. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5408
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Materiali konferents 31-10-2016 ukr CUNTU.pdf3,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.