Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5692
Title: Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій
Keywords: ресурсозберігаючі технології
ґрунти
ґрунтообробні машини
сільськогосподарське машинобудування
Issue Date: 2016
Publisher: КНТУ
Citation: Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Кіровоград, 3-4 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. обл. держ. адмін., Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [редкол. : М. І. Черновол (відпов. ред.), О. М. Васильковський, В. В. Адамчук, В. М. Булгаков та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - 42 с.
Abstract: В матеріалах конференції викладені питання конструювання, виробництва техніки для підготовки ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій, а також моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів машин.. Наведені результати досліджень в галузі технологій виробництва і експлуатації ґрунтообробних машин та забезпечення їх надійності і довговічності. Викладені практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідно- конструкторських розробок в сільськогосподарській і інших галузях машинобудування. Даний збірник є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів – учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій», 3-4 листопада 2016 року. Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників науково-дослідних інститутів, ВНЗ, конструкторських організацій і промислових підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5692
ISSN: УДК 631.3.001.1 (082)
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підгот_ґрунт всеукр_наук_практ_ конф.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.