Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5789
Title: Розробка фіксатора коротких замикань для повітряних ліній електропередач напругою 110 – 150 кВ
Authors: Плєшков, П. Г.
Plyeshkov, P.
Котиш, А. І.
Kotysh, A.
Сіріков, О. І.
Sirikov, A.
Keywords: повітряна лінія електропередач
фіксатор коротких замикань
електрична мережа з відгалуженнями
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ «ХПІ»
Citation: Плєшков, П. Г. Розробка фіксатора коротких замикань для повітряних ліній електропередач напругою 110 – 150 кВ / П. Г. Плєшков, А. І. Котиш, О. І. Сіріков // Вісник національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут": зб. наук. пр. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. - Харьків: НТУ "ХПІ”, 2015. - №42. - С. 8-11.
Abstract: Запропонована проста конструкція електромеханічного фіксатора короткого замикання для повітряних ліній електропередач напругою 110-150 кВ. Для обраної конструкції наведена методика розрахунку його технічних характеристик. Експериментально доведена на дослідному зразку придатність запропонованої методики для інженерних розрахунків.
Description: http://pema.khpi.edu.ua/article/view/53500/52079
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5789
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozrobka fіksatora korotkix zamikan.PDF2,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.