Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5814
Title: Маркетолого-конструкторська інтеграція у забезпеченні конкурентоспроможності нових виробів підприємства
Authors: Журило, І. В.
Keywords: маркетолого-конструкторська інтеграція
конкурентоспроможність
корисність продукції
якість продукції
науково-технічне нововведення
проектна задача
Issue Date: 2006
Publisher: РВЛ КНТУ
Citation: Журило, І. В. Маркетолого-конструкторська інтеграція у забезпеченні конкурентоспроможності нових виробів підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Журило Ірина Валентинівна. – Одеса, 2006. – 20 с.
Abstract: Роботу присвячено вирішенню проблеми налагодження ефективних комунікаційних зв’язків між підрозділами маркетингу та НДЕКР на підприємстві для забезпечення конкурентоспроможності нових виробів. Правильне формулювання проектної задачі, тобто інтерпретація потреби мовою проектувальника, повинна стати основою маркетолого-конструкторської інтеграції. У якості критерію її вирішення запропоновано використання рівня конкурентоспроможності майбутнього нововведення. Розроблено моделі критерію конкурентоспроможності машини та комплектуючого виробу на основі співвідношення якість/ціна споживання. Для реалізації композиційного та декомпозиційного підходів до формування такої моделі, запропоновано використання карти технічного рівня, якості та конкурентоспроможності нового виробу. Сформовано організаційні засади маркетолого-конструкторської інтеграції через процес постановки проектної задачі.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5814
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Zhurilo.pdf302,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.