Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5842
Title: Дослідження енергетичного потенціалу сонячної енергії в Кіровоградському регіоні
Other Titles: Study of solar energy potential in region kirovohrad
Authors: Голик, О. П.
Holyk, O.
Стеценко, С. Г.
Stetsenko, S.
Цирфа, П. А.
Tsyrfa, P.
Keywords: сонячна енергія
імовірність появи
інтенсивність
автономне енергозабезпечення
закон розподілу
solar energy
the probability of intensity
independent power supply
distribution law
Issue Date: 2016
Publisher: Черкаський державний технічний університет, Черкаси
Citation: Голик, О. П. Дослідження енергетичного потенціалу сонячної енергії в Кіровоградському регіоні / О. П. Голик, С. Г. Стеценко, П. А. Цирфа // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,12.05.2016-14.05.2016., Черкаси. - Черкаси: ЧДТУ, 2016. С. 16-17.
Abstract: Наведено результаті аналізу та обробки статистичних даних з інтенсивності сонячного випромінювання в Кіровоградському регіоні за 2009-2015 рр. Визначено імовірнісний закон розподілу інтенсивності сонячного випромінювання, який відповідає експериментальних даних та має аналітичний вигляд. Завдяки програмному пакету Matlab вдалось отримати аналітичний вираз імовірнісного закону розподілу інтенсивності сонячного випромінювання, який відповідає експериментальним даним. Отримані результати в подальшому можна використовувати при проектуванні систем енергозабезпечення з альтернативними джерелами енергії The results of the analysis and processing of statistical data on the intensity of solar radiation in the Kirovohrad region during 2009-2015. Probabilistic distribution law determined intensity of solar radiation, which corresponds to experimental data and is an analytical view. Thanks to the software package Matlab retrieve probabilistic analytical expression of the distribution of the intensity of solar radiation, which corresponds to experimental data. The results can be used later in the design of energy from alternative energy sources
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5842
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Голик_tezy.pdf286,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.