Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5852
Title: Основи енергоменеджменту в АПК
Authors: Голик, О. П.
Keywords: енергозбереження
енергоменеджмент
агропромисловий комплекс
енергетичний ресурс
капіталоскладення
економічна ефективність
Issue Date: 2015
Publisher: КНТУ
Citation: Основи енергоменеджменту в АПК: метод. вказівки до викон. самост. роботи для студ. ден. форми навч. за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» / [уклад. О. П. Голик] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т . – Кіровоград : КНТУ. - 2015. - 16 с.
Abstract: Наведені методичні рекомендації до виконання самостійної роботи є складовою частиною дисципліні «Основи енергоменеджменту в АПК» для студентів, які навчаються за напрямом 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». Студент повинен ознайомитись з проблемами вибору та обґрунтування більш раціонального типу енергоносіїв, інвестування та фінансування в енергозбереженні, енергетичного навантаження підприємства, питаннями інформаційного забезпечення енергоменеджменту. В даних методичних вказівках для виконання самостійної роботи наведено перелік тем, які студенти повинні опанувати самостійно, та короткі теоретичні відомості.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5852
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОЕМ в АПК _метод. вказівки для СР_.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.