Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5855
Title: Основи комп’ютерної схемотехніки
Authors: Жесан, Р. В.
Голик, О. П.
Зубенко, В. О.
Keywords: схемотехніка
логічний елемент
тригер
лічильник
регістр
дешифратор
суматор
оптимізація
Issue Date: 2013
Publisher: КНТУ
Citation: Основи комп’ютерної схемотехніки: метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямом підготовки: 6.050201 «Системна інженерія» / [уклад. Р. В. Жесан,О. П. Голик, В.О. Зубенко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т . – Кіровоград : КНТУ. - 2013. - 48 с.
Abstract: В даних методичних вказівках для виконання лабораторних робіт використовується програма Electronics Workbench (електронний конструктор), яка дозволяє реалізувати технологію інтерактивної, тобто безпосередньо на екрані модельованої, побудови електричних схем.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5855
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОКСТ_СІ _мет. вказівки_.pdf8,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.