Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5859
Title: Управління проектами енерговикористання
Authors: Котиш, А. І.
Сіріков, О. І.
Keywords: проект
чиста приведена вартість
енерговикористання
рентабельність інвестицій
Issue Date: 2010
Publisher: КНТУ
Citation: Управління проектами енерговикористання: метод. вказівки до виконан. практ. робіт для студ. напряму підготовки “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 7.000008 “Енергетичний менеджмент” / [уклад. А. І. Котиш, О. І. Сіріков]; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград: КНТУ, 2010. – 55 с.
Abstract: Практичні заняття з дисципліни „Управління проектами енерговикористання” дозволяють за допомогою конкретних розрахунків виконати вибір найбільш доцільних проектів з точки зору інвестицій, визначити норми їх рентабельності, потребу в паливоенергетичних ресурсах тощо. Мета практичних занять – навчитись студентам використовувати теоретичні знання та отримати практичні навички, необхідні для визначення за певними критеріями доцільність проектів в галузі енергопостачання і енергозбереження.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5859
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnya proektami energovikoristannya.pdf702 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.