Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5860
Title: Телемеханіка і автоматизовані системи управління
Authors: Плєшков, П. Г.
Серебренніков, С. В.
Сіріков, О. І.
Зінзура, В. В.
Keywords: телемеханіка
телевимірювання
автоматизовані системи
управління
Issue Date: 2010
Publisher: КНТУ
Citation: Телемеханіка і автоматизовані системи управління: метод. вказівки до виконан. лаб. робіт для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямком 7.050701 “Електротехніка та електротехнології” / [уклад. П. Г. Плєшков, С. В. Серебренніков, О. І. Сіріков, В. В. Зінзура]; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград: КНТУ, 2010 – 68 с.
Abstract: Основною метою даних лабораторних робіт є: ознайомлення із будовою та принципом дії модему СТК-1М телекомплексу «Граніт»; вивчення основних видів пристроїв приєднання до ліній електропередач ; набуття практичних навичок налагодження фільтрів приєднання; вивчення принципу побудови та основних характеристики ВЧ загороджувачів; ознайомлення з формуванням та реалізацією команд виклику телевимірювань і опанувати принцип роботи аналого-цифрового та цифро-аналогового перетворювачів.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5860
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telemehanika i avtomatizovani sistemi upravlinnya.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.