Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5862
Title: Енергетичний аудит
Authors: Плєшков, П. Г.
Серебренніков, С. В.
Сіріков, О. І.
Зінзура, В. В.
Keywords: енергетичний аудит
теплові втрати
електроенергетичний баланс
енергетичний еквівалент
Issue Date: 2010
Publisher: КНТУ
Citation: Енергетичний аудит: метод. вказівки до практич. занять і самост. роботи для студ. спец. 7.000008 “Енергетичний менеджмент” усіх форм навчання / [уклад. П. Г. Плєшков, С. В. Серебренніков, О. І. Сіріков, В. В. Зінзура]; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, КНТУ, 2010. – 89 с.
Abstract: Практичні роботи дають можливість студентам отримати практичні навички розрахунків одного з профілюючих курсів спеціальності “Енергетичний менеджмент”. Задачі практичних робіт: виявлення та виключення грубих похибок вимірювання при проведенні аудиту; розрахунок оплати за спожиту активну електроенергію за різними тарифними моделями; побудова електроенергетичного балансу; прогнозування та планування споживання паливно-енергетичних ресурсів; визначення енергетичного еквівалента споживання енергоресурсів та пріоритетних видів енергії; аудит теплових втрат через огороджуючих конструкції.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5862
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Energetichniy audit (praktika).pdf611,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.