Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5864
Title: Енергетичний аудит
Authors: Плєшков, П. Г.
Серебренніков, С. В.
Котиш, А. І.
Савеленко, І. В.
Сіріков, О. І.
Keywords: енергетичний аудит
електроенергетичний баланс
втрати електроенергії
теплоенергетичний баланс
Issue Date: 2010
Publisher: КНТУ
Citation: Енергетичний аудит: метод. вказівки до курсової роб. для студ. спец. 7.000008 “Енергетичний менеджмент” усіх форм навч. / [уклад. П. Г. Плєшков, С. В. Серебренніков, А. І. Котиш та ін.]; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград: КНТУ, 2010 – 109 с.
Abstract: Курсова робота має за мету систематизувати і поглибити знання, одержані при вивченні теоретичного курсу, дати навички для їх практичного застосування при розв'язання конкретних техніко-економічних задач з енергозаощадження. Курсове проектування сприяє розвитку самостійного мислення студента та надає можливість студенту виявити свої творчі здібності у галузі енергетики.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5864
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Energetichniy audit (kursova robota).pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.