Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5888
Title: Основи енергоменеджменту в АПК
Authors: Голик, О. П.
Мірошніченко, М. С.
Зубенко, В. О.
Keywords: економічна ефективність
енергозбереження
енергоменеджмент
енергетичні ресурси
енергетичний баланс
капіталовкладення
Issue Date: 2014
Publisher: КНТУ
Citation: Основи енергоменеджменту в АПК: метод. вказівки до викон. практ. робіт для студ. ден. форми навч. за напрямом підготовки: 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» / [уклад. О. П. Голик, М. С. Мірошніченко, В. О. Зубенко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т . - Кіровоград : КНТУ. - 2014. - 80 с.
Abstract: Головним завданням енергетичного менеджменту є контроль, реєстрація, аналіз та корегування споживання енергії таким чином, щоб енергія використовувалась з максимальною ефективністю. Енергетичний менеджмент охоплює знання з математики, економіки, сучасних засобів автоматизації, обчислювальних та інформаційних технологій тощо. Набуті знання дають змогу управляти паливом і його постачанням, котельними установками, системами розподілу енергії, службами будівель, виробничим технологічним обладнанням, шкідливими викидами і відходами та ін. Наведені методичні рекомендації до виконання практичних робіт є складовою частиною дисципліні «Основи енергоменеджменту в АПК» для студентів, які навчаються за напрямом 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». Метою практикуму є практичне вивчення, закріплення та поглиблення базових знань, отриманих під час лекційних занять. Студент повинен ознайомитись з проблемами вибору та обґрунтування більш раціонального типу енергоносіїв, інвестування та фінансування в енергозбереженні, енергетичного навантаження підприємства, питаннями інформаційного забезпечення енергоменеджменту.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5888
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОЕМ в АПК _метод. вказівки_.pdf10,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.