Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6028
Title: Спортивна діяльність як важливий чинник формування вольових якостей у інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату
Authors: Ковальова, Ю. А.
Keywords: вольові якості
інваліди
розвиток
Issue Date: 2010
Publisher: КНТУ
Citation: Ковальова, Ю. А. Спортивна діяльність як важливий чинник формування вольових якостей у інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату / Ю. А. Ковальова // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : зб. тез доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., [Кіровоград, 8-9 квіт. 2010 р.] / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - С. 59-60.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6028
Appears in Collections:Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-59-60.pdf184,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.