Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6076
Title: Використання психогігієнічних засобів відновлення як невід'ємної частини нормального функціонування організму
Authors: Цолиган, В. В.
Липчанська, Л. М.
Keywords: формування
відновлення
психічна активність
Issue Date: 2010
Publisher: КНТУ
Citation: Цолиган, В. В. Використання психогігієнічних засобів відновлення як невід'ємної частини нормального функціонування організму / В. В. Цолиган, Л. М. Липчанська // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : зб. тез доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., [Кіровоград, 8-9 квіт. 2010 р.] / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - С. 168-170.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6076
Appears in Collections:Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-168-170.pdf202,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.