Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6128
Title: Раціональне харчування як один із чинників здорового способу життя
Authors: Коваль, С. Г.
Keywords: харчування
здоров’я
поживні речовини
харчовий раціон
режим
коефіцієнт фізичної активності
Issue Date: 2011
Publisher: КНТУ
Citation: Коваль, С. Г. Раціональне харчування як один із чинників здорового способу життя / С. Г. Коваль // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., [Кіровоград, 7-8 квіт. 2011 р.] / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - С. 92-96.
Abstract: Стаття висвітлює основні принципи, концепції та дію на організм людини раціонального харчування. Статья освещает основные принципы, концепции и воздействие на организм человека рационального питания.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6128
Appears in Collections:Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-93-97.pdf811,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.