Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6446
Title: Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування учнів постави й корекції її порушень
Authors: Язловецький, В. С.
Keywords: дослідження
корекційна робота
структура готовності вчителя
Issue Date: 2012
Publisher: КНТУ
Citation: Язловецький, В. С. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування учнів постави й корекції її порушень / В. С. Язловецький // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 квіт. 2012 року, м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - С. 334-338.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6446
Appears in Collections:Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106.pdf2,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.