Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6447
Title: Комп’ютерне моделювання динаміки обертового несучого тіла з двохмаятниковим автобалансиром
Authors: Філімоніхіна, І. І.
Keywords: обертове несуче тіло
автобалансир
Issue Date: 2013
Publisher: Чернігів-Жукин
Citation: Філімоніхіна, І. І. Комп’ютерне моделювання динаміки обертового несучого тіла з двохмаятниковим автобалансиром / І. І. Філімоніхіна // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2013 : восьма міжнар. наук.-практ. конф. - Чернігів-Жукин. - 2013, С.176-179.
Abstract: В цій роботі, у програмному середовищі SolidWorks з використан- ням модуля Cosmos Motion змодельована динаміка ІС, складеної з не- зрівноваженого обертового НТ і двохмаятникового АБ. Метою комп’ютерного моделювання є перевірка якісної поведінки ІС при пе- вних співвідношеннях між її параметрами. Так, здійснювалася перевірка того, чи буде основний рух певної ІС стійким, якщо викону- ються одержані теоретично умови стійкості, і нестійким – у противно- му випадку. Також спостерігали за тенденціями, що проявляються під час руху ІС.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6447
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри вищої математики та фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tezi-mods2013-FII.pdf197,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.