Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6519
Title: Аналітичний моніторинг екологічного стану природних поверхневих водних об’єктів Кіровоградської області
Authors: Бохан, Ю. В.
Терещенко, О. В.
Keywords: дослідження
стандарти
якість вади
Issue Date: 2014
Publisher: КНТУ
Citation: Бохан, Ю. В. Аналітичний моніторинг екологічного стану природних поверхневих водних об’єктів Кіровоградської області / Ю. В. Бохан, О. В. Терещенко // Здоровий спосіб життя – здорова людина – здорове суспільство : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квіт. 2014 року, м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - С. 25-28.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6519
Appears in Collections:Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf732 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.