Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6748
Title: Стабілізація положення осі обертання абсолютно твердого тіла двухмаятниковим (двухкульовим) автобалансиром
Authors: Філімоніхін, Г. Б.
Пирогов, В. В.
Keywords: ізольована система
плоска модель
дисбаланс
двохкульовий автобалансир
усталені рухи
основний рух
побічні рухи
Issue Date: 2004
Citation: Філімоніхін Г. Б., Пирогов В. В. Стабілізація положення осі обертання абсолютно твердого тіла двухмаятниковим (двухкульовим) автобалансиром / Кіровоград. держ. техн. ун-т. - Кіровоград, 2004. - 12 c. : іл. - Бібліогр. : с. 11-12. - Деп. 5.01.04, № 4-Ук 2004.
Abstract: В роботі в рамках плоскої моделі ізольованої системи складеної з тіла, двухмаятникового (двухкульового) автобалансира (АБП) і точки, що створює дисбаланс, досліджується задача про стійкість всіх усталених рухів системи. Далі, спираючись на отримані результати досліджується як швидко система буде повертатися до основного руху, якщо від нього відхилиться. Стійкість основного руху забезпечує обертання тіла навколо осі, на яку насаджені маятники, тобто стабілізацію її положення щодо тіла. Встановлено, що: 1. Система має чотири істотно відмінних усталених рухи: основний - у якому маятники зрівноважують дисбаланс тіла; три побічних, у яких тіло розбалансоване, причому в першому - маятники відхилені в легкий бік тіла, в другому - у важкий, в третьому - один маятник відхилений у легкий, а інший у важкий бік тіла; 2. В основному русі кінетична енергія приймає абсолютний мінімум, в першому і третьому побічному русі кінетична енергія приймає екстремальне значення, що не є мінімумом, у другому побічному русі - максимальна; 3. Основний рух глобально стійкий, а побічні - нестійкі; За коренями характеристичного рівняння, оцінена швидкість приходу системи до основного руху, якщо вона від нього відхилиться.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6748
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДНТБ - Двухмаятниковый АБУ для спутника.pdf691,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.