Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6896
Title: Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання
Other Titles: Device for automatically balancing a rotor with tilted axis of rotation
Authors: Філімоніхін, Г. Б.
Яцун, В. В.
Filimonikhin, G.
Yatsun, V.
Keywords: ротор
пасивний автобалансир
rotor
passive autobalancer
Issue Date: 7-Jul-2007
Citation: Патент 24595 UA, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Яцун ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № а 200700866 ; заявл. 29.01.2007 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10.
Abstract: Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання, який складається з корпусу, порожнини в корпусі, зовнішньої та вн утрішньої стінки порожнини, вантажів, встановлених в порожнину з можливістю руху, який відрізняється тим, що містить пази, виконані в стінці порожнини, в яких розміщуються дві пари підпружинених уловлювачів з можливістю руху, які встановлені одна пара навпроти іншої симетрично відносно осі ротора, і в кожній парі розміщено по половині вантажів, щільно притиснутих один до одного.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6896
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24595-uapatents.com.pdfПатент 24595299,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.