Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6948
Title: Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання
Other Titles: Device for automatically balancing a rotor with the tilted axis of rotation
Authors: Філімоніхін, Г. Б.
Яцун, В. В.
Коваленко, О. В.
Filimonikhin, G.
Yatsun, V.
Kovalenko, O.
Keywords: ротор
пасивний автобалансир
rotor
passive autobalancer
Issue Date: 10-Oct-2007
Citation: Патент 26788 UA, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Яцун, О. В. Коваленко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № а 200704757 ; заявл. 27.04.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.
Abstract: Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання, що складається з корпусу, порожнини в корпусі, яку обмежують зовнішня та внутрішня стінки, обмежувачів, які ділять порожнину на рівні сектори, вантажів, встановлених в кожному секторі в однаковій парній кількості з можливістю руху, і при цьому вантажі не повністю заповнюють сектор, який відрізняється тим, що містить втулку, встановлену у порожнину з можливістю обертання навколо поздовжньої осі ротора, що несе обмежувачі.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6948
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26788-uapatents.com.pdfПатент 26788257,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.