Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6970
Title: Web технології в управлінні та проектуванні. Ч. 1
Authors: Босько, В. В.
Пархоменко, Ю. М.
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Web технології в управлінні та проектуванні. Ч. 1: метод. вказ. для студ. спеціальностей 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" спеціалізації "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика" , "Комп’ютеризовані та робототехнічні системи" ; 123 "Комп’ютерна інженерія" спеціалізація "Комп’ютерні системи та мережі" / [уклад. В. В. Босько, Ю. М. Пархоменко]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 76 с.
Abstract: Дисципліна «Web-технології в управлінні та проектуванні» є важливою складовою підготовки магістрів та за освітніми напрямами «ситемна інженерія». Web-технології сьогодні – це основа створення інтерфейсів користувача широкого спектру Web-орієнтованих додатків: Web-порталів, інформаційних, довідкових, пошукових, корпоративних, освітніх та інших типів сайтів та систем. Крім того, велика кількість програмного абезпечення, яке функціонує із використанням так званого віконного інтерфейсу користувача, поступово переводиться у Web-орієнтований спосіб взаємодії із користувачем для підвищення ефективності розробки та супроводження існуючого програмного забезпечення. Опанування програмних питань з дисципліни розраховано на використання конспекту лекцій, навчальної літератури та методичного забезпечення.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6970
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ПКСМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WEB1 booklet.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.