Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6971
Title: Застосування газогідратних технологій в нафтовій галузі
Other Titles: Применение газогидратных технологий в нефтегазовой отрасли
Hydrate technology in the oil and gas industry
Authors: Клименко, В. В.
Онищенко, В. О.
Klymenko, V.
Onyschenko, V.
Keywords: газогідратні технології
природний газ
льодогазгідратні капсули
підготовка та транспорт природного газу
газогидратные технологии
природный газ
льдогазгидратные капсулы
подготовка и транспорт природного газа
gas hydrate technologies
ice-hydrate capsule
natural gas
extraction
transportation of natural gas
refining
Issue Date: 2011
Publisher: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Citation: Онищенко, В. О. Застосування газогідратних технологій в нафтовій галузі / В. О. Онищенко, В. В. Клименко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 2011. - № 4 ( 41). - С. 19-23.
Abstract: Розглянуто застосування газогідратних технологій для стискування природного або іншого гідрато- утворювального газу, розділення газових сумішей. Описано пропозиції по транспорту газу в газогідратному стані, зокрема у вигляді льодогазгідратних капсул. Наведено схему установки, в якій застосовано принципи газогідратного і ежекторного компримування, що дає змогу експлуатувати газові і газоконденсатні родовища (свердловини) у період зниження пластового тиску, аж до повного їх виснаження. Проаналізовано технології видобування метану з газогідратних покладів в акваторії Чорного моря та розглянуто напрямки досліджень окремих складових газогідратних технологій в науково-дослідній лабораторії Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Рассмотрено применение газогидратных технологий для сжатия природного или другого гидратообразующего газа, разделения газовых смесей. Описаны предложения по транспорту газа в газогидратном состоянии, в частности в виде льдогазгидратных капсул. Приведена схема установки, использующей принципы газогидратного и эжекторного компримирования, что позволяет эксплуатировать газовые и газоконденсатные месторождения (скважины) в период снижения пластового давления, вплоть до полного их истощения. Проанализированы технологии добычи метана из газогидратных залежей в акватории Черного моря и рассмотрены направления исследований отдельных составляющих газогидратных технологий в научно- исследовательской лаборатории Полтавского национального технического университета им. Ю.Кондратюка. In this work was researched the application of gas hydrate technologies used for natural gas compression, was researched the process of gas mixtures splitting using gas hydrates. Was described the main idea of natural gas transport in hydrate state with the help of ice-hydrate capsules. The scheme of the plant was presented in which gas hydrate and ejector compression is used. This plant allows to recover gas and gas condensate reservoirs at the final stage. Was analyzed methane extraction technologies from gas hydrate fields of Black sea. In this work was discussed the ways of researches in different gas hydrate technologies in Poltava national technical university research laboratory.
Description: Основна стаття
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6971
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11ovotng.pdf371,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.