Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7166
Title: Кіровоградщина – 2025 : пріоритети і можливості розвитку
Keywords: людський капітал
зайнятість населення
ринок праці
якість життя
енергоефективність
енергозбереження
розвиток малого підприємництва
облік
оподаткування
рекреаційний потенціал регіону
розвиток туризму
Issue Date: 2017
Publisher: Ексклюзив-Систем
Citation: Кіровоградщина – 2025 : пріоритети і можливості розвитку : наук.-практ. конф., 07 черв. 2017 року, м. Кропивницький : зб. тез доп. / Кіровоград. обл. держ. адмін., Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; редкол. : А. О. Коломійцев, О. М. Левченко (відп. за вип.), Н. А. Рахуба [та ін.]. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. - 224 с.
Abstract: Збірник містить матеріали очної та заочної участі у науково-практичній конференції “Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку”, яка відбулась 7 червня 2017 року у Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті. У доповідях розглянуто наукові й практичні проблеми формування та розвитку людського капіталу у світі, в Україні та у Кіровоградській області у довгостроковій перспективі. Висвітлено перспективи формування інноваційно-інтегрованих структур як чинника розвитку людського капіталу регіону, демографічні та міграційні тенденції, стан та динаміку розвитку ринку праці та зайнятості населення, ринку освітніх послуг ВНЗ в умовах формування інноваційної моделі економіки. Визначено пріоритети інноваційно-інвестиційного розвитку Кіровоградської області у промисловості, агропромисловому комплексі, сферах екології та охорони здоров’я, туризму, житлово-комунального господарства, розвитку транспортної інфраструктури, малого бізнесу, питання енергозбереження та енергоефективності, аудиту, зовнішньоекономічної діяльності, активізації державно-приватного партнерства.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7166
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZBIRNYK 08.08.2017.pdf4,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.