Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7233
Title: Екосистемний концепт модернізації управління територіальними природно-господарськими комплексами
Authors: Мороз, В. В.
Keywords: управління
екосистемний концепт
Issue Date: 2015
Publisher: Лисенко В. Ф.
Citation: Мороз, В. В. Екосистемний концепт модернізації управління територіальними природно-господарськими комплексами / В. В. Мороз // Екологічні проблеми сучасності : матеріали І Регіон. наук.-практ. конф., м. Кіровоград, 21 квіт. 2015 року. - Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2015. - С. 4-9.
Abstract: Природне багатство може забезпечити Україні належне місце у світовому господарському комплексі. Важливо своєчасно і сповна скористатися цим, щоб не втратити нинішні та отримати нові конкурентні переваги. Тому пошук можливостей забезпечити модернізацію територіальних природно-господарських комплексів нашої країни, у першу чергу – в сфері управління, використовуючи повноцінний синергетичний ефект від залучення компонентів природного багатства в господарський обіг комбінацію глобалізації з регіональною самодостатністю і забезпеченням національних інтересів - надзвичайно актуальне завдання, яке може бути реалізовано тільки із застосування інноваційних підходів, серед яких варто відзначити на перспективу екосистемний підхід, фінансизацію природокористування, капіталізацію природних ресурсів, кластерний підхід до господарювання в регіонах, проектні форми управління та фінансування економічної діяльності.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7233
Appears in Collections:Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення”, 2015 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moroz1.pdfОсновний текст доповіді299,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.