Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7235
Title: Раціоналізація природокористування як основна складова сталого розвитку України
Authors: Дима, В. В.
Keywords: сталий розвиток
управління
природні ресурси
Issue Date: 2015
Publisher: Лисенко В. Ф.
Citation: Дима, В. В. Раціоналізація природокористування як основна складова сталого розвитку України / В. В. Дима // Екологічні проблеми сучасності : матеріали І Регіон. наук.-практ. конф., м. Кіровоград, 21 квіт. 2015 року. - Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2015. - С. 15-18.
Abstract: Однією з основних складових сталого розвитку України та її природно-ресурсного потенціалу, включаючи земельні, водні, мінерально-сировинні, лісові ресурси, соціальну складову, природно-техногенну та екологічну безпеку має стати раціоналізація природокористування через зменшення питомих витрат природних ресурсів, підвищення рівня енергоефективності національної економіки, використання альтернативних джерел енергії, подолання синдрому марнотратності щодо використання невідновних природних благ.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7235
Appears in Collections:Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення”, 2015 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dima1.pdfОсновний текст доповіді270,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.