Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7319
Title: Спосіб локального відновлення корінних опор блок-картерів
Other Titles: Method of local restoration of the abutment supports of the block-cages
Authors: Аулін, В. В.
Гриньків, А. В.
Мірний, В. Ю.
Лисенко, С. В.
Кузик, О. В.
Голуб, Д. В.
Aulin, V.
Hrinkiv, A.
Mirnyi, V.
Lysenko, S.
Kuzyk, O.
Holub, D.
Keywords: корінна опора
блок-картер
лазерне припікання
bedrock
block-case
laser welding
Issue Date: 26-Jun-2017
Citation: Пат. 117397 Україна, МПК (2017.01) B23K 26/00, B22F 3/105 (2006.01). Спосіб локального відновлення корінних опор блок-картерів / В. В. Аулін, А. В. Гриньків, В. Ю. Мірний, С. В. Лисенко, О. В. Кузик, Д. В. Голуб ; заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u 201700165 ; заявл. 04.01.2017 ; опубл. 26.06.2017 ; бюл. № 12.
Abstract: В способі локального відновлення корінних опор блок-картерів двигунів розбирають та очищують блок-картер двигуна, проводять дефектування геометрії площини прилягання головки блока циліндрів та шліфування при відхиленні від норми, корінні опори після відновлення розточують начисто. Сканують робочі поверхні корінних опор, звіряють скановані дані з нормативно-технічною базою даних розмірів блок-картерів певної марки, визначають локальні зони зношування робочих поверхонь, виконують відновлення робочих поверхонь корінних опор шляхом транспортування порошку та подальшим його лазерним припіканням.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7319
Appears in Collections:Патенти кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117397.pdf173,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.