Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7358
Title: Бухгалтерський облік та регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності
Authors: Пальчук, О. В.
Рузмайкіна, І. В.
Давидов, Г. М.
Keywords: функції бухгалтерського обліку
предмет бухгалтерського обліку
метод бухгалтерського обліку
баланс
рахунки
подвійний запис
класифікація рахунків
подвійний запис
документація
інвентаризація
калькуляція
оцінка
державне регулювання обліку
регламентування обліку
рівні регламентування
регламентування звітності
облікова політика
види регламентування
Issue Date: 2017
Publisher: Євгенія плюс
Citation: Бухгалтерський облік та регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності : навч. посіб. / [О. В. Пальчук, І. В. Рузмайкіна] ; за ред. Г. М. Давидова. - Кропивницький : Євгенія плюс, 2017. - 340 с.
Abstract: У посібнику детально розглянуто теоретичні та методологічні основи бухгалтерського обліку та питання його нормативно-законодавчого регламентування. Посібник «Бухгалтерський облік та регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності» побудований відповідно до затвердженого навчального плану підготовки фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і містить навчально-методичні матеріали до вивчення двох дисциплін. Розділ 1 посібника охоплює зміст дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)». Розділ 2 посібника включає питання змісту дисципліни «Регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності». У посібнику за темами надано питання та тести для самоконтролю, а також проблемна тематика та рекомендована література для робіт творчого характеру. Навчальний посібник може бути корисним для студентів при вивченні інших дисциплін: «Облікова політика», «Організація бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік» тощо. Посібник рекомендується застосовувати для студентів вищих навчальних закладів всіх економічних спеціальностей, також він може бути використаний аспірантами, викладачами в навчальному процесі та для підвищення кваліфікації працівників сфери бухгалтерського обліку.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7358
ISBN: 978-966-97680-3-2
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БО та РІЗПД 2017 посібник.pdf2,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.