Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7440
Title: Основи захисту інформації
Authors: Мелешко, Є. В.
Смірнов, О. А.
Keywords: захист інформації
криптографія
криптоаналіз
алгоритми
інформаційна безпека
Issue Date: 2013
Publisher: КНТУ
Citation: Основи захисту інформації : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. денної та заочної форми навч. напряму 8.050102 «Комп’ютерна інженерія» / уклад. Є. В. Мелешко, О. А. Смірнов ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 46 с.
Abstract: Дані методичні вказівки присвячені методології проектування й розробки систем захисту інформації. Методичні вказівки адресовані майбутнім керівникам відповідних відділів та розроблювачам програмного забезпечення. Вони містять основні теоретичні положення та рекомендації, необхідні для засвоєння навчального матеріалу.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7440
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри КБ та ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи захисту інформації_Мелешко Є.В..pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.