Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7460
Title: Організація та управління в природоохоронній діяльності
Authors: Мартиненко, А. П.
Мартиненко, В. Г.
Keywords: управління
природа
суспільство
екологічна політика держави
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Організація та управління в природоохоронній діяльності : метод. вказ. для виконання практ. занять для студ. денної і заочної форм навчання напрямку 6.040106 – екологія і ОНС та збалансоване природокористування (за вимогами кредитно-транспортної системи) / Уклад. А. П. Мартиненко, В. Г. Мартиненко, рец. Л. В. Коломієць ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. тех.ун-т, Каф. Екологія та ОНС. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017 . - 48 с.
Abstract: Розглянуто правові основи, принципи та механізми управління природоохоронною діяльністю. Представлено структуру державних органів управління. Проаналізовано головні напрями екологічної політики держави.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7460
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри екології та ОНС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод_реком_практичних занять.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.