Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7503
Title: Спосіб контролю норми висіву насіння на сівалках точного висіву
Other Titles: Method for controlling a seed sowing rate on precision seeders
Authors: Лушніков, В. М.
Златопольський, Ф. Й.
Пархоменко, М. Д.
Пархоменко, Ю. М.
Рей, Ю. Б.
Зинзура, В. В.
Lushnikov, V.
Zlatopolskyi, F.
Parkhomenko, M.
Parkhomenko, Y.
Rеі, Y.
Zinzura, V.
Keywords: норма висіву
точна сівалка
sowing rate
precision seeders
Issue Date: 10-Jul-2007
Citation: Пат. 24830 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб контролю норми висіву насіння на сівалках точного висіву / В. М. Лушніков, Ф. Й. Златопольський, М. Д. Пархоменко, Ю. М. Пархоменко, Ю. Б. Рей, В. В. Зинзура ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200703499 ; заявл. 30.03.2007 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10.
Abstract: Спосіб контролю норми висівання насіння на сівалках точного висівання, що включає формування електричних сигналів при контролі висівання насіння датчиками висівання, встановленими в кожному висівному апараті сівалки точного висівання, формування електричних сигналів датчиком заданої норми висівання в штуках насіння на погонний метр, ввімкнення звукової сигналізації і світлової індикації, який відрізняється тим, що для кожного висівного апарата порівняння кількості висіяного насіння з кількістю, яка повинна бути висіяна при заданій нормі висівання, проводиться в діапазонах заданої довжини одночасно по декількох каналах, що відрізняються довжинами діапазонів порівняння і допустимими величинами недосівання або пересівання насіння, причому довжини діапазонів і допустимі величини недосівання чи пересівання насіння задаються кількістю і частиною тієї кількості насіння, яка повинна бути в даному діапазоні порівняння, звукова сигналізація характерного тону для кожного каналу вмикається при перевищенні допустимої величини недосівання чи пересівання насіння в будь-якому діапазоні порівняння, при цьому запам'ятовується кількість насіння дійсної довжини діапазону, визначається величина недосівання чи пересівання насіння в відсотках від заданої норми висівання і вмикається світлова індикація номера висівного апарата, де виникло порушення, з зазначенням відсотка від заданої норми висівання.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7503
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24830-uapatents.pdfПатент 2483085,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.