Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7504
Title: Пристрій для контролю роботи посівного агрегату
Other Titles: Device to control a seeding unit
Authors: Лушніков, В. М.
Златопольський, Ф. Й.
Татаров, А. В.
Волков, І. В.
Катеринич, С. В.
Зінзура, В. В.
Lushnikov, V.
Zlatopolskyi, F.
Tatarov, A.
Volkov, I.
Каtеrуnусh, S.
Zinzura, V.
Keywords: норма висіву
точна сівалка
sowing rate
precision seeders
Issue Date: 25-Jul-2007
Citation: Пат. 25077 Україна, МПК A01C 7/00. Пристрій для контролю роботи посівного агрегату / В. М. Лушніков, Ф. Й. Златопольський, А. В. Татаров, І. В. Волков, С. В. Катеринич, В. В. Зінзура ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200702867 ; заявл. 19.03.2007 ; опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11.
Abstract: Пристрій для контролю роботи посівного агрегату, що містить датчики контролю, генератор імпульсів з перетворювачем сигналів, багатоканальні схеми перетворення з елементами пам'яті і логічними цифровими елементами пам'яті, блок централізованої і блок місцевої сигналізації, який відрізняється тим, що генератор імпульсів виконаний у вигляді формувача імпульсів заданої норми висіву насіння в штуках на погонний метр, який складається із модулятора, жорстко з'єднаного з шляховимірювальним колесом, і сприймаючого елемента.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7504
Appears in Collections:Патенти кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25077-uapatents.pdfПатент 25077164,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.