Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7539
Title: Вступ до спеціальності. Практичні роботи
Authors: Голик, О. П.
Прохватилов, С. Г.
Keywords: автоматизація
автоматика
система керування
технологія
виробничий процес
енергетика
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Вступ до спеціальності : метод. вказівки до викон. практ. робіт для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямами підготовки : 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») / [уклад. : О. П. Голик, С. Г. Прохватилов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 32 с.
Abstract: Оскільки дана дисципліна вивчається студентами на першому курсі, то доцільним є набуття знань з користування текстовими редакторами, наприклад Microsoft Word, що дозволить студентам в подальшому правильно та своєчасно виконувати звіти з лабораторних та практичних робіт, курсові роботи та проекти, реферати та самостійні роботи. Тому дані методичні вказівки містять практичні завдання, які присвячені вивченню основ роботи з програмним пакетом Microsoft Office.
Description: Метою дисципліни є формування у студентів знань з основ автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій і енергетики та автоматики аграрного виробництва.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7539
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вступ до спец _ПЗ_.pdf4,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.