Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7540
Title: Вступ до спеціальності. Самостійні роботи
Authors: Голик, О. П.
Прохватилов, С. Г.
Keywords: система автоматичного керування
автоматика
автоматизація
алгоритм
технологія
інформація
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Вступ до спеціальності : метод. вказівки до викон. самост. роботи для студ. ден. та заоч.ї форми навч. за напрямами підготовки : 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») / [уклад. : О. П. Голик, С. Г. Прохватилов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 48 с.
Abstract: Дані методичні вказівки містять перелік тем для самостійного опрацювання, які включають в себе питання автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, систем автоматизації та їх класифікацію, інформаційних систем та технологій, алгоритмізації та формалізації інженерних задач, основ комп’ютерних мереж, інформації та її обробки у системах управління, класифікацію схем автоматизації та побудови алгоритмів роботи.
Description: Метою дисципліни є формування у студентів знань з основ автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій і енергетики та автоматики аграрного виробництва. Згідно робочого навчального плану спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») для вивчення даної дисципліни передбачено третину годин для самостійного опрацювання. Таким чином студент повинен самостійно опанувати третину матеріалу з дисципліни «Вступ до спеціальності» та оформити його у вигляді самостійної роботи, згідно вимог.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7540
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вступ до спец_СР.pdf4,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.