Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7541
Title: Енергетичний моніторинг та оптимізація СЕП. Самостійні роботи
Authors: Голик, О. П.
Волков, І. В.
Keywords: енергетичний менеджмент
енергетичний моніторинг
оптимізація
електропостачання
статистичний аналіз
програмування
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Енергетичний моніторинг та оптимізація СЕП : метод. вказ. до викон. самостійної роботи для студ. денної та заоч. форми навч. за напрямом підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / [уклад. : О. П. Голик, І. В. Волков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 32 с.
Abstract: Дані методичні вказівки містять перелік тем для самостійного опрацювання, які включають в себе питання методи оптимізації в системах електропостачання; розв’язання задач лінійного цілочисельного програмування в енергетиці; нелінійного програмування в енергетиці; особливості розв’язання задач стохастичного програмування та теорії ігор в енергетиці та застосування методів статистичного аналізу в енергетиці АПК.
Description: Метою дисципліни є формування у студентів знань основних понять у сфері енергетичного моніторингу та оптимізації систем електропостачання, теорії оптимізації задач електропостачання, методів розв’язання задач оптимізації систем електропостачання. Курс розглядає інформаційні системи енергетичного моніторингу споживання енергетичних ресурсів у різних сферах. Згідно робочого навчального плану спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») для вивчення даної дисципліни передбачено третину годин для самостійного опрацювання. Таким чином студент повинен самостійно опанувати третину матеріалу з дисципліни «Енергетичний моніторинг та оптимізація СЕП» та оформити його у вигляді самостійної роботи, згідно вимог.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7541
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ен моніт та опт СЕП_СР.pdf3,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.