Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7560
Title: Енергетичний моніторинг та оптимізація СЕП. Практичні заняття
Authors: Голик, О. П.
Мірошніченко, М. С.
Березюк, І. А.
Keywords: енергетика
енергетичний моніторинг
енергоменеджмент
оптимізація
електропостачання
напруга
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Енергетичний моніторинг та оптимізація СЕП : метод. вказ. до виконання практ. занять для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямом підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») / [уклад. : О. П. Голик, М. С. Мірошніченко, І. А. Березюк] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 56 с.
Abstract: Дані методичні вказівки містять практичні завдання направлені на розв’язання задач енергетичного моніторингу та оптимізації систем електропостачання, пошук оптимальних джерел енергії для об’єкта енергопостачання та побудову нейронної мережі для об’єкта енергозабезпечення.
Description: Метою дисципліни є формування у студентів знань основних понять у сфері енергетичного моніторингу та оптимізації систем електропостачання, теорії оптимізації задач електропостачання, методів розв’язання задач оптимізації систем електропостачання. Курс розглядає інформаційні системи енергетичного моніторингу споживання енергетичних ресурсів у різних сферах.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7560
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ен моніт та опт СЕП_ПЗ.pdf7,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.