Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7578
Title: Захист інформації в комп’ютерних системах
Authors: Смірнов, О. А.
Конопліцька-Слободенюк, О. К.
Хох, В. Д.
Смірнов, С. А.
Smirnov, A.
Konoplickay-Slobodenuk, O.
Khokh, V.
Smirnov, S.
Keywords: шифрування
дешифрування
криптографічні методи захисту
завадостійкі коди
симетричні алгоритми шифрування
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Захист інформації в комп’ютерних системах : метод. вказ. до викон. лаб. робіт для студ. ден. форми навч. за спец. «Комп’ютерна інженерія» / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Мех.- технол. ф-т, Каф. програмув. та захисту інформ ; [уклад. О. А. Смірнов, О. К. Конопліцька-Слободенюк, В. Д. Хох, С. А. Смірнов]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 42 с.
Abstract: Основною метою є теоретична та практична підготовка студентів щодо вивчення теоретичних підвалин теорії захисту інформації у комп’ютерних системах та їх практичних застосувань.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7578
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри КБ та ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Information security in computer systems.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.