Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7580
Title: Машини та обладнання АПК. Самостійні роботи
Authors: Голик, О. П.
Жесан, Р. В.
Keywords: обладнання
агропромисловий комплекс
процес
автоматизація
машини
принцип роботи
Issue Date: 2018
Publisher: ЦНТУ
Citation: Машини та обладнання АПК : метод. вказівки до викон. самост. роботи для студ. ден. та заоч. форми навчання за напрямом підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») / [уклад. : О. П. Голик, Р. В. Жесан] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 48 с.
Abstract: Метою дисципліни є формування у студентів знань та розумінь суті процесів, що мають місце у технології переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Вивчення цієї дисципліни дасть майбутнім фахівцям можливість науково-технічного обґрунтування і керування технологічними процесами з метою виробництва високоякісної продукції. Дані методичні вказівки містять перелік тем для самостійного опрацювання, які включають в себе питання призначення, будови, принципу роботи різних машин та обладнання, які використовуються в харчовій промисловості.
Description: Згідно робочого навчального плану спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») для вивчення даної дисципліни передбачено третину годин для самостійного опрацювання. Таким чином студент повинен самостійно опанувати третину матеріалу з дисципліни «Машини та обладнання АПК» та оформити його у вигляді самостійної роботи, згідно вимог.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7580
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Машини та обл АПК_СР.pdf5,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.