Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7593
Title: Бюджетна система
Authors: Шалімов, В. В.
Keywords: бюджетна системи
фінанси і кредит
оподаткування
бакалавр
курсова робота
Issue Date: 2015
Publisher: КНТУ
Citation: Бюджетна система : метод. вказ. до викон. та захисту курс. роб. : для студ. ОКР «бакалавр» за напр. підгот. 6.030508 «Фінанси і кредит» спец. «Оподаткування» / [уклад. В. В. Шалімов] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. фін. та план. - Кіровоград : КНТУ, 2015. – 34 с.
Abstract: Методичні вказівки визначають загальні вимоги до тематики, структури, обсягу й оформлення курсових робіт з дисципліни «Бюджетна система» відповідно до стандартів вищої освіти України.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7593
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.