Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7604
Title: Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Автоматизація технологічних процесів»
Authors: Волков, І. В.
Савченко, Д. П.
Keywords: автоматизація
критерії стійкості
функціональні схеми
перетворення
Issue Date: 2013
Publisher: КНТУ
Citation: Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Автоматизація технологічних процесів» для студентів спеціальності 7.10010101 «Енергетика агропромислового виробництва» / [уклад. : І. В. Волков, Д. П. Савченко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т . – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 70 с.
Abstract: Дані методичні вказівки розроблені у відповідності з діючою програмою курсу «Автоматизація технологічних процесів» і мають мету навчити студентів навичкам розробки та аналізу систем автоматичного регулювання на практичних заняттях і в процесі самостійної роботи. При підготовці до практичних занять студенти за конспектами лекцій і рекомендованій літературі у відповідності з діючими методичними вказівками вивчають теоретичну частину і розбирають приклади, що відносяться до теми. На практичних заняттях з допомогою викладача вони закріплюють і поглиблюють матеріал (шляхом опитування, розглядання складних і незрозумілих питань, вирішення загальних прикладів і виконання розрахунків системи автоматичного регулювання відповідно індивідуальному завданню). Результати, отримані в процесі виконання ідивідуального завдання, студенти оформлюють у вигляді розрахунково-пояснювальної записки і пред’являють при складанні заліку з курсу.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7604
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ для ПЗ з АТП .pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.