Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7608
Title: Мережі ЕОМ
Authors: Смірнов, В. В.
Смірнова, Н. В.
Issue Date: 2014
Publisher: КНТУ
Citation: Мережі ЕОМ : метод. вказ. до виконан. лаб. робіт для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / [уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова]; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 49 с.
Abstract: Для студентів денної та заочної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “ Мережі ЕОМ ” за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». Лабораторні роботи розроблені на сучасному науково - методичному рівні. Відповідають вимогам до курсу практичного навчання студентів, у доступній формі викладені теоретичні відомості і описані практичні кроки оволодіння основами Мереж ЕОМ.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7608
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ПКСМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мережі ЕОМ_лабораторні роботи.pdf976,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.